Home / Berita / Jangan tidur ketika waktu ini – 2 Waktu tidur yang tidak dibenarkan dalam islam tapi ramai yang langgar

Jangan tidur ketika waktu ini – 2 Waktu tidur yang tidak dibenarkan dalam islam tapi ramai yang langgar

Tidur merupakan aktiviti yang diperlukan oleh tubuh kita. Rasulullah mengatakan bahawa tubuh kita mempunyai hak untuk berehat. Tidur juga memberi nafas baru kembali kulit tubuh dan menyegarkan jiwa. Namun, ternyata ada dua waktu tidur yang mengikut Rasul, hendaknya dielakkan


1. Tidur di Pagi Hari Setelah Solat Subuh

 
Dari Sakhr bin Wadi’ah Al-Ghamidi radliyallaahu ‘anhu bahawasanya Nabi shallallaahu’ alaihi wasallam bersabda:

“Ya Allah, berkatilah bagi ummatku pada pagi harinya,” (HR. Abu Dawud 3/517, Ibnu Majah 2/752, Ath-Thayalisi halaman 175, dan Ibnu Hibban 7/122 dengan sanad shahih).

Ibnul-Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya mensia-siakan masa dengan tidur, di mana beliau berkata:

 “Termasuk perkara yang makruh bagi mereka – iaitu orang shalig – adalah tidur antara solat Subuh dengan terbitnya matahari, kerana waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali.  

Terdapat kebiasaan yang menarik dan Besar sekali mengenai penggunaan waktu tersebut dari orang-orang shalih, sampai-sampai walaupun mereka berjalan sepanjang malam mereka tidak toleransi untuk istirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit.  

Kerana ia adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Ia merupakan waktu turunnya rezeki, adanya pembahagian, turunnya keberkatan, dan darinya hari itu bergolek dan mengembalikan segala kejadian hari itu atas kejadian saat yang mahal tersebut. Maka perlulah tidurnya pada saat seperti itu seperti tidurnya orang yang terpaksa, “(Madaarijus-Saalikiin 1/459).

 2. Tidur Sebelum Solat Isya ‘

Diriwayatkan daripada Abu Barzah radlyallaahu ‘anhu:


“Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam membenci tidur sebelum solat isya’ dan berbual-bual selepas,” (HR. Bukhari 568 dan Muslim 647).


Majoriti hadis-hadis Nabi menerangkan makruhnya tidur sebelum shalat isya ‘. Oleh sebab itu At-Tirmidzi (1/314) mengatakan:


“Majoriti ahli ilmu menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum solat isya ‘dan berbual-bual selepas. Dan sebahagian ulama ‘lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak berkata: “Kebanyakan hadis Nabi melarangnya, sebahagian ulama membolehkan tidur sebelum solat isya ‘khusus di bulan Ramadhan sahaja.”


Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul-Baari (2/49):


“Di antara para ulama melihat adanya keringanan (yaitu) mengecualikan bila ada orang yang akan membangunkannya untuk solat, atau diketahui daripada kebiasaannya bahawa tidurnya tidak sampai melewatkan waktu solat. Pendapat ini juga tepat, kerana kita katakan bahawa alasan larangan tersebut adalah kebimbangan terlewatnya waktu solat. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!